Mikä on Alumni ?

Alumni sana tulee latinankielisestä sanasta alumnus , joka merkitsee kasvattia tai suojattia. Alumni taas on joukko kasvatteja tai suojatteja.
Alumnitoiminta on yleistä yliopisto- ja koulumaailmassa ja on levinnyt myös meille yliopistoihin.

Pohjois-Amerikassa alumnitoiminnalla on pitkät perinteet myös urheilun piirissä. NHL-seuroista kaikilla vanhoilla (original six) joukkueilla on omat alumninsa. Vanhin Detroit Red Wingsin Alumni on toiminut vuodesta 1959. Alumnin on myöhemmin perustaneet myös monet NHL:n laajennusjoukkueet. NHL:ssä oli myös 90- luvulle saakka oma Alumninsa sekä NHL:llä, sekä NHL:n pelaajayhdistyksellä (NHLPA:lla) Nämä kuitenkin yhdistyivät 90-lulla yhdeksi NHL Alumniksi.

Alumnin jäsenperusteet vaihtelevat urheilulajeittain ja myös alumneittain. Yleisenä perusteena on se että on pelannut vähintäin yhden ottelun siinä seurassa tai sarjassa jonka alumniin jäseneksi haluaa. Esimerkiksi NFL:n (amerikk.jalkapallo) alumnin jäseneksi ei tarvitse olla pelaajatausta, vaan kaikki tietyn ajan NFL:n palveluksessa olleet henkilöt, myös toimihenkilöt tai valmentajat , pelaajien lisäksi pääsevät alumniin. Lisäksi Alumneilla voi olla myös eri asteisia kannattajajäseniä.

Pohjois-Amerikassa oppilaitosten ja yliopistojen alumnitoiminnan perimmäinen tarkoitus on kerätä varoja ja stipendejä oppilaitoksille ja niiden opiskelijoille. Urheilun piirissä hyväntekeväisyys taas on keskeinen toimintamuoto. Varoja kerätään yleensä nuorille urheilun harrastamisen tukemiseksi. NHL Alumnin toiminnassa myös peliuran jälkeisen ajan tukitoimenpiteet opiskelun ja itsensä kehittämisen edistämiseksi ovat keskeisessä asemassa.

SM-Liiga Alumni ry. perustettiin kesällä 2007 ensimmäisenä suomalaisena urheilun piirissä toimivana alumnijärjestönä. Perustajajäseniä olivat Juha Rantasila, Veli-Pekka Ketola, Juhani Tamminen, Heikki Riihiranta, Jyrki Lumme ja Kai Tervonen. Samalla yhdistyksen toiminnanjohtajaksi valittiin Matti Porvari. Tämän lisäksi pyritään rakentamaan kattava paikallisalumniverkosto kaikille liigaseuroille, jotta entisten pelaajien ja seurojen toistensa arvostaminen kasvaisivat, niin että toiminta olisi monipuolista ja molempia hyödyttävää.